تخمین خسارت انسانی کرونا تا سرانجام بهار سال 99

به گزارش ایران عکس، به گزارش تجارت نیوز، در این گزارش ها در بهترین حالت تعداد افراد نیازمند به بستری 450 مورد و در بدترین حالت 65 هزار مورد در روز است.

تخمین خسارت انسانی کرونا تا سرانجام بهار سال 99

در گزارش های قبلی منتشر شده توسط این وزارتخانه، پیش بینی شده بود که در همین بازه تعداد افراد مبتلا در بهترین حالت 450 مورد در روز و در بدترین حالت 65 هزار و 200 نفر در روز است. از سوی دیگر، با در نظر دریافت سناریو های مذکور، آمار مرگ و میر تجمعی ناشی از این ویروس تا سرانجام بهار نیز بین 7 هزار و 700 نفر تا 111 هزار نفر تخمین زده شده است. با توجه به آمار روزانه اعلام شده تا به امروز، به نظر می رسد شرایط کنونی کشور بین سناریوی 3 و 4 باشد.

پازل سه گانه وزارت بهداشت

سه گزارش در سایت رسمی وزارت بهداشت منتشر شده که در مجموع نشان می دهد این وزارتخانه خسارت انسانی ویروس کرونا را چه میزان تخمین زده است. این گزارش ها توسط کمیته اپیدمیولوژی کووید-19 و مرکز مدیریت بیماری های واگیر دار وزارت بهداشت کشور با در نظر دریافت 5 سناریو تعداد مبتلایان، تعداد افراد احتیاجمند به بستری و مرگ و میر تجمعی ناشی از کووید-19 را تا سرانجام خرداد ماه امسال تخمین زده است. از آنجایی که وزارت بهداشت متولی انتشار آمار بیماران کرونایی در کشور است، این گزارش ها می تواند به عنوان ارزیابی رسمی این وزارتخانه از شرایط شیوع ویروس کرونا در کشور باشد.

در این مدل سازی تعداد افراد کووید-19 احتیاجمند بستری، برحسب سطوح مختلف ایزولاسیون برآورد شده است. منظور از ایزولاسیون در این گزارش شرایطی است که افراد مبتلا نتوانند بیماری را به افراد سالم منتقل نمایند. علاوه براین، تعداد موارد بستری با این فرض محاسبه شده که هر فرد به طور متوسط پنج روز در بیمارستان بستری گردد. این مرکز پیش از این نیز با در نظر دریافت همین سناریو ها میزان افراد مبتلا در روز و مرگ ومیر تجمعی را تخمین زده بود که در هر یک از سناریو ها این سه گزارش با هم مقایسه می شوند.

سناریوی 1: در سناریوی اول فرض شده که دولت هیچ گونه مداخله ای برای ایزولاسیون مردم نداشته باشد و درصد ایزولاسیون برای کنترل عفونت صفر است. در این شرایط پیش بینی شده تعداد افراد احتیاجمند بستری با یک شتاب فزاینده تا سرانجام خرداد ماه ادامه یافته و آخر خرداد ماه به 65 هزار مورد در روز می رسد. فاصله اطمینان در نظر گرفته شده در این سناریو 25 هزار تا 132 هزار فرد در روز است. پیش از این در گزارش دیگری که از سوی این وزارتخانه منتشر شده بود، براساس همین سناریو، میزان افراد مبتلای جدید در روز 65 هزار و 200 نفر تخمین زده شده بود. علاوه براین، تعداد مرگ و میر نیز در این سناریو 111 هزار نفر برآورد شده است.

سناریوی 2: در این سناریو فرض شده ایزولاسیون 10 درصد توسط مردم رعایت گردد و همچنان دولت مداخله ای نداشته باشد. در این شرایط تعداد افراد احتیاجمند بستری با شیبی بسیار ملایم تر نسبت به سناریوی یک ادامه یافته و در آخر اردیبهشت ماه به بیشترین مقدار خود یعنی بیش از 14 هزار و 500 نفر احتیاجمند به بستری در روز و سپس با شیب کم و بیش ثابت و سپس کمی کاهنده ادامه یافته و در آخر خرداد به حدود 12 هزار فرد احتیاجمند بستری در روز می رسد.

در گزارش قبلی منتشر شده تعداد مبتلایان جدید به این بیماری در این سناریو 12 هزار و 200 نفر پیش بینی شده بود. تعداد مرگ و میر در این سناریو حدود 33 هزار نفر تخمین زده شده که در بازه اطمینان 14 هزار و 700 نفر تا 62 هزار نفر واقع شده است.

سناریوی 3: در این سناریو فرض بر اعمال مداخلات حداقلی دولت است که از ابتدا تا انتهای بهمن موجب 10 درصد ایزولاسیون، ابتدا تا 20 اسفند موجب 15 درصد ایزولاسیون و از 20 اسفند به بعد موجب 20 درصد ایزولاسیون شده باشد. در این سناریو مردم و مبتلایان تغییر رفتار مختصری دارند و تعداد تقریبی موارد احتیاجمند بستری با شیب ملایم افزایش و حدودا در اواخر فروردین به بیشترین مقدار خود یعنی حدود 7 هزار و 800 مورد در روز می رسد، سپس شیب ملایم کاهنده را تا اواخر خرداد طی می نماید و در آخر خرداد به حدود 3 هزار و 500 مورد در روز می رسد.

در گزارش قبلی این مرکز که تعداد مبتلایان را در این سناریو تخمین زده بود، آمده است تعداد مبتلایان تا اواسط فروردین کمابیش با یک شیب ملایم افزایش و بعد از آن تا سرانجام خرداد ماه با یک شیب کاهنده به حدود 1200 فرد مبتلا در روز می رسد. از سوی دیگر این مرکز میزان مرگ و میر تجمعی ناشی از این ویروس را نیز با این سناریو حدود 17 هزار و 600 نفر تا سرانجام خرداد ماه تخمین زده است.

سناریوی 4: در این سناریو فرض شده که مداخلات دولت جدی تر شده که شامل مدیریت اجتماعات، تعطیلی مراسم جمعی، تعطیلی تمامی مراکز پرازدحام نظیر دانشگاه ها و مدارس و محدود کردن ترددهاست. مداخلات از ابتدا تا انتهای بهمن، موجب 10 درصد ایزولاسیون، ابتدای اسفند تا 20 اسفند موجب 15 درصد ایزولاسیون و از 20 اسفند تا سرانجام خرداد ماه موجب 30 درصد ایزولاسیون می گردد.

در این سناریو که نزدیک به اقدامات فعلی دولت است، تعداد افراد احتیاجمند بستری تا اواخر اسفند افزایش و به بیشترین مقدار خود یعنی 6 هزار و 600 مورد در روز می رسد. سپس با شیبی کاهنده دراواخر خرداد به 1200 مورد در روز خواهد رسید. در گزارش قبلی نیز که تعداد افراد مبتلا تخمین زده شده بود، میزان افراد مبتلا در همین بازه زمانی 1200 نفر برآورد شده که با تعداد افراد احتیاجمند بستری یکسان است. در این سناریو تعداد مرگ و میر تجمعی تا سرانجام خرداد ماه نیز حدود 11 هزار نفر تخمین زده شده است.

سناریوی 5: در سناریوی آخر فرض شده که مداخله دولت گسترده تر از سناریوی 4 و البته بدون استفاده از ساز و کار نظامی است. مداخلات از اول تا آخر بهمن منجر به 10 درصد ایزولاسیون، از اول تا 20 اسفند منجر به 15 درصد ایزولاسیون و از 20 اسفند به بعد تا سرانجام بازه زمانی منجر به 40 درصد ایزولاسیون موثر خواهد شد. این شرایط حالت بهینه برای کشور تلقی می گردد. دولت عبور و مرور و مسافرت های درون و برون شهری را محدود می نماید و مبادی ورودی و خروجی شهرها را کنترل نموده، افراد مشکوک ایزوله و ردیابی تماس شده و مردم نیز از تدابیر ایزولاسیون به خوبی تبعیت می نمایند. در این شرایط، تعداد موارد احتیاجمند بستری با یک شیب نسبتا افزایشی تا اواخر اسفند، به تعداد بیشینه خود یعنی حدود 6 هزار و 500 مورد در روز می رسد، سپس سرعت رشد به شدت کاهنده شده و در آخر خرداد به حدود 450 مورد در روز می رسد.

در گزارش دیگری از این مرکز، تعداد موارد جدید مبتلایان بعد از یک افزایش نسبی از اواسط فروردین به شدت کاهنده شده و در سرانجام خرداد به حدود 450 نفر در روز می رسد. با فروض این سناریو، میزان مرگ و میر تجمعی تا سرانجام خرداد ماه نیز به حدود 7 هزار و 700 نفر خواهد رسید.

در آخرین گزارش روزنگار اپیدمیولوژی منتشر شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور به سه نتیجه مهم از این مدل سازی ها اشاره شده است. اول اینکه، مدل ها نشان می دهند که مداخلات در راستای ایزوله کردن و کاهش تماس های افراد در جامعه به شدت بر فرایند بیماری و مرگ ناشی از آن تاثیر دارد. دوم، مداخلات حداکثری احتیاج به یک همکاری قوی بین بخشی دارد و در نهایت هرچه مداخلات سختگیرانه تر می گردد، فرایند کاهشی در بروز بیماری و افت شیب قسمت انتهایی نمودار مرگ تجمعی زودتر اتفاق می افتد.

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: تجارت نیوز
انتشار: 7 خرداد 1399 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: iranpixfa.ir شناسه مطلب: 944

به "تخمین خسارت انسانی کرونا تا سرانجام بهار سال 99" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تخمین خسارت انسانی کرونا تا سرانجام بهار سال 99"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید