شمشیربازی

منتظر تحقق وعده فدراسیون هستیم

خبرنگاران/کرمانشاه دبیر هیات شمشیربازی استان کرمانشاه بااشاره به قول فدراسیون برای تجهیز خانه شمشیر بازی کرمانشاه، گفت: علیرغم پیگیری که طی دو سال گذشته داشته ایم، فدراسیون هنوز به وعده اش عمل نکرده است.

16 مهر 1399

مجتبی عابدینی:از ترس خراب شدن خانه ام تمرین حرفه ای انجام نمی دهم

به گزارش خبرنگاران، سرانجامِ مسابقات شمشیربازی جام جهانی لهستان و مسجل شدن سهمیه تیمی ایران برای المپیک تقریبا همزمان شد با فراگیری ویروس کرونا در ایران و تاثیری که بر تمام فعالیت های ورزشی و غیرورزشی گذاشت طوریکه شمشیربازی مثل مجتبی عابدینی بعد از...

22 فروردین 1399