هزینه اداره شعب بانک ها، سالی 52 هزار میلیارد، 33 کارمند در یک شعبه!

به گزارش ایران عکس، آنالیز ها نشان می دهد بین 23بانک مورد آنالیز، میانگین هزینه سرانه به ازای اداره هر شعبه بانکی حدود375میلیون تومان است. یعنی به طور متوسط هر شعبه بانکی درمجموع 375میلیون تومان هزینه اداری و پرسنلی دارد.

هزینه اداره شعب بانک ها، سالی 52 هزار میلیارد، 33 کارمند در یک شعبه!

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، به نقل از فرهیختگان، طی دو دهه اخیر با گسترش سامانه ها و زیرساخت های بانکداری الکترونیکی در دنیا، اغلب بانک های کوچک و بزرگ به طور قابل توجهی از هزینه های بانکداری سنتی اعم از اجاره شعب، استخدام تعداد زیادی کارمند، بیمه، حمل ونقل، سوخت و روشنایی، ملزومات و نگهداری دارایی های ثابت کاسته اند. بااین حال به نظر می رسد نظام بانکی در کشورمان باوجود ایجاد زیرساخت های توانمند و به روز، به دلایل مختلف نتوانسته از هزینه های جاری خود بکاهد. به عبارتی دیگر، نظام بانکداری در ایران به رغم گسترش فناوری های نوین که منجر به کاهش هزینه ها و زمان در بانکداری دنیا شده، اما این عامل تاثیری در کاهش هزینه ها نداشته و بانکداری در ایران پرهزینه اداره می گردد. در گزارش حاضر به آنالیز هزینه های اداری و عمومی 23 بانک که صورت اقتصادی منتشرشده دارند، پرداخته ایم. ازجمله نتایج قابل تامل گزارش اینکه، تعداد شعب بانکی در ایران 2.5 برابر میانگین دنیای، حدود 2.7 برابر میانگین کشورهای آسیای شرقی، حدود 1.7 برابر ترکیه، حدود1.4 برابر میانگین کشورهای اروپایی، 3.5 برابر چین و 9.7برابر میانگین کشورهای با درآمد پایین است. اما هزینه های این بانکداری پرهزینه نیز بسیار قابل تامل است، برای نمونه تعداد سرانه کارکنان بعضی بانک ها به ازای یک شعبه بین 14 تا 33 کارمند است. همچنین رقم هزینه های جاری 23 بانک در نیمه اول امسال حدود 26 هزار میلیاردتومان بوده و نیز متوسط سرانه هزینه های اداری و عمومی اداره هر شعبه بانکی در نیمه اول امسال نزدیک به 500 میلیون تومان بوده و سرانه هزینه های اداری و عمومی بانک ها به ازای هر کارمند نیز ماهانه حدود 31 میلیون تومان بوده است.

تعداد شعب بانکی ایران 2.5 برابر میانگین دنیای

یکی از نشانه های شاخص بانکداری پرهزینه در ایران، تعداد زیاد شعب بانکی در مقایسه با میانگین دنیای و دیگر کشورهای دنیا و منطقه است. در این خصوص طبق گزارش بانک دنیای، متوسط تعداد شعب بانکی در دنیا به ازای هر 100هزار نفر بزرگسال (افراد بالای 18سال) حدود 12.5 شعبه است. همچنین این تعداد در کشورهای آسیای شرقی 11.5 شعبه، در اروپا 22.7 شعبه، در چین 8.8 شعبه، در ترکیه 18.1 شعبه، در کشورهای با درآمد بالا 17.6 شعبه، در کشورهای با درآمد متوسط به پایین 9.2 شعبه و در کشورهای با درآمد پایین به ازای هر 100هزار نفر 3.2 شعبه بانکی است. با این حال در ایران براساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، تعداد شعب 32 بانک و چهار موسسه اقتصادی و اعتباری در دی ماه امسال 19 هزار و 466 شعبه بوده است. با درنظر دریافت 61 میلیون و 733 هزار و 605 نفر جمعیت بالای 18 سال ایران در امسال، در کشورمان به ازای هر 100 هزار بزرگسال (افراد بالای 18 سال) بیش از 31 شعبه بانکی وجود دارد. به عبارت دیگر، تعداد شعب بانکی در ایران حدود 2.5 برابر بیشتر از میانگین دنیای، حدود 2.7 برابر بیشتر از کشورهای آسیای شرقی، حدود1.7 برابر کشور ترکیه، حدود 1.4 برابر تعداد شعب در اروپا، 3.5 برابر چین و9.7 برابر کشورهای با درآمد پایین است.

گرچه مقایسه تعداد شعب بانکی ایران با کشور پهناوری همچون چین و همچنین کشورهای کم درآمد مقیاس مناسبی به دست نمی دهد، با این حال مقایسه تعداد شعب بانکی ایران با همسایه غربی مان ترکیه و کشورهای اروپایی قطعا حکایت از تعداد زیاد شعب بانکی در ایران دارد.

اما طبق آمارهای بانک مرکزی در بین بانک ها و موسسات اعتباری کشور نیز بانک ملی ایران با 2847 شعبه، بیشترین تعداد شعب را در بین بانک ها و موسسات اعتباری کشور دارد. پس از این بانک، سپه با 2578 شعبه در رتبه دوم، صادرات با 2103 شعبه در رتبه سوم، کشاورزی با 1817 شعبه در رتبه چهارم و ملت نیز با 1424 شعبه در رتبه پنجم قرار دارند. استاندارد چارترد، بانک مشترک ایران - ونزوئلا، تعاون اسلامی برای سرمایه گذاری و فیوچر بانک (المستقبل) بانک هایی هستند که تنها یک شعبه دارند. بانک تجارتی ایران و اروپا نیز تنها دو شعبه دارد. در بین بانک های ایرانی، خاورمیانه با 16 شعبه، موسسه اعتباری غیربانکی توسعه با 32 شعبه و بانک دولتی توسعه صادرات نیز با 38 شعبه، به ترتیب کمترین تعداد شعب بانکی را دارند.

تعداد زیاد شعب از این منظر دارای اهمیت است که این موضوع با کارآیی نظام بانکی رابطه مستقیمی دارد؛ چراکه هزینه ای که باید صرف تسهیلات بانکی کم بهره، تسهیلات حمایت از فراوری و... می شد، در قالب زمین و مسکن و بدون بهره وری رها شده است. البته موضوع به همین جا ختم نمی گردد، چنانکه در ادامه می آید، تعداد زیاد شعب، هزینه های اداری و عمومی زیادی را هم روی دست نظام بانکی گذاشته است. یک نکته جالب توجه دیگر این است که اگر میانگین دنیای تعداد شعب را هم درنظر نگیریم و تعداد شعب نظام بانکی ایران را با الگوی ترکیه مقایسه کنیم، در آن صورت با درنظر دریافت 18 شعبه به ازای هر 100 هزار نفر (الگوی ترکیه)، از مجموع 19 هزار و 466 شعبه بانکی در ایران، تعداد 8 هزار و 292 شعبه مازاد خواهند بود. برای تصور حجم بزرگ منابع اقتصادی محصور در این 8 هزار و 292 شعبه مازاد همین قدر کافی است بگوییم اگر هر شعبه بانکی به طور میانگین فقط 100 متر مساحت داشته باشد، مجموع مساحت آنها به 829 هزار و 200 مترمربع خواهد رسید. با درنظر دریافت میانگین کشوری هر مترمربع زمین مسکونی و تجاری که براساس داده های مرکز آمار ایران حدود 7 میلیون و 173 هزار تومان بوده، ارزش روز این شعب در برآورد حداقلی حدود 6 هزار میلیارد تومان خواهد بود. البته پرواضح است که این رقم فقط ارزش زمین ملک بوده و بانک ها هزینه های پرسنلی و تجهیزات اداری قابل توجهی در این شعب دارند که رقم آن قابل برآورد نیست.

بانک هایی که در یک شعبه 33 کارمند دارند!

یکی دیگر از نمونه های جالب توجه بانکداری پرهزینه در کشور، تعداد بالای کارکنان این بانک ها است که باتوجه به حقوق و دستمزد و مزایای بی شمار اعطایی نظام بانکی به پرسنل، آنالیز این شاخص نیز می تواند نکات جالب توجهی را مطرح کند. در این خصوص باتوجه به عدم دسترسی و عدم افشای اطلاعات در بعضی بانک های بزرگ دولتی همچون مسکن، ملی و سپه و بانک های کوچک تر همچون استاندارد چارترد، بانک تجارتی ایران و اروپا، بانک مشترک ایران - ونزوئلا، تعاون اسلامی برای سرمایه گذاری و فیوچر بانک (المستقبل) و همچنین چهار موسسه اعتباری کاسپین، توسعه، ملل و نور، آنالیز تعداد کارکنان 23 بانک کشور طی نیمه اول امسال و 12ماهه سال گذشته نشان می دهد این 23 بانک بدون درنظر دریافت کارکنان شرکت های زیرمجموعه، درمجموع 128 هزار و 672 کارمند دارند. گفتنی است براساس آمارهای سال 97 با درنظر دریافت همه بانک های کشور، تعداد کارکنان نظام بانکی 195 هزار و 202 نفر گزارش شده است؛ عددی که با آمدن آمارهای بانک های بزرگی همچون سپه (پس از ادغام)، بانک ملی، مسکن و دیگر بانک های کوچک چندان دور از ذهن نیست.

در بین 23 بانک آنالیز شده، صادرات با نزدیک به 25 هزار پرسنل در رتبه اول، ملت با 19 هزار و 436 پرسنل در رتبه دوم، تجارت با 16 هزار و 105 پرسنل در رتبه سوم، کشاورزی با 15 هزار و 669 پرسنل در رتبه چهارم، رفاه با 9 هزار و 673 پرسنل در رتبه پنجم و بانک آینده نیز با 4500 پرسنل در رتبه ششم قرار گرفته است. پارسیان، پاسارگاد، توسعه تعاون و اقتصادنوین نیز به ترتیب در رتبه های هفتم تا دهم قرار دارند. توسعه صادرات با 1101 پرسنل، گردشگری با 1043 پرسنل و خاورمیانه نیز با 521 پرسنل سه بانکی هستند که کمترین تعداد پرسنل را در بین 23 بانک مورد آنالیز دارند.

باتوجه به اینکه هر بانکی مسئولیت های خاص دارد و پراکنش کشوری شعب آن با دیگر بانک ها متفاوت بوده، از این رو در این گزارش از شاخص سرانه تعداد کارمند به ازای هر شعبه نیز استفاده کردیم که نتایج آن نیز قابل تامل است. برای مثال، در بین 23 بانک آنالیز شده در این گزارش، بانک خاورمیانه به ازای هر شعبه خود، به طور میانگین 33 کارمند دارد. پس از این بانک، بانک دولتی توسعه صادرات به ازای هر شعبه 29 کارمند، بانک دولتی صنعت ومعدن به ازای هر شعبه 22 کارمند، بانک سامان به ازای هر شعبه 18 کارمند، بانک آینده و بانک قرض الحسنه رسالت هرکدام به ازای هر شعبه 16 کارمند و بانک کارآفرین نیز به ازای هر شعبه خود، 15 کارمند دارد. به طور میانگین در بین بانک های موردآنالیز، به ازای هر شعبه 14 کارمند وجود دارد. در بانک های اقتصادنوین و ملت نیز به ازای هر شعبه 14 کارمند وجود دارد. اما در بین 23 بانک موردآنالیز، در 14 بانک تعداد کارمندان هر شعبه کمتر از میانگین است. برای نمونه به ازای هر شعبه بانک دولتی پست بانک و همچنین بانک خصوصی ایران زمین تنها 7 کارمند وجود دارد. در بانک سینا، سرمایه، رفاه، تعاون و کشاورزی این تعداد به ازای هر شعبه 9 نفر است. در بانک های گردشگری و شهر این تعداد 10 نفر، در پاسارگاد این تعداد 11 نفر، در بانک های صادرات، تجارت و پارسیان این تعداد به ازای هر شعبه 12 نفر و در بانک دی نیز این تعداد 13 نفر است.

26 هزار میلیارد تومان هزینه جاری 23 بانک

یکی از شاخص های دیگری که در این گزارش به آنالیز آن پرداخته شده، مقدار هزینه های اداری و عمومی بانک هاست که دقیقا مربوط به هزینه های کارکنان (اعم از حقوق و دستمزد و...) و هزینه های اداری (اعم از اجاره، انتشارات و تبلیغات، آموزش، بیمه، حمل ونقل، سوخت و روشنایی، ملزومات و نگهداری دارایی های ثابت) است. آنالیز صورت اقتصادی 23بانک در 6ماهه امسال (چهار بانک دولتی در سال 98) نشان می دهد این 23بانک طی 6ماه درمجموع 25هزار و 832میلیارد تومان صرف هزینه های اداری و عمومی نموده اند. بانک ملت با صرف 5هزار و 570میلیارد تومان در رتبه اول، بانک تجارت با صرف 4هزار و 505میلیارد تومان در رتبه دوم و بانک صادرات با صرف 4هزار و 411میلیارد تومان در رتبه سوم قرار دارند. پس از این سه بانک، بانک رفاه با صرف 2هزار و 492میلیارد تومان، کشاورزی با صرف هزار و 160میلیارد تومان، آینده با صرف 760میلیارد تومان، پارسیان با صرف 734میلیارد تومان، پاسارگاد با صرف 694میلیارد تومان، سامان با صرف 643میلیارد تومان و اقتصادنوین با صرف 549میلیارد تومان به ترتیب در رتبه های چهارم تا دهم از لحاظ بیشترین هزینه های اداری و عمومی طی 6ماهه نیمه اول امسال قرار دارند. در رتبه های آخر هم خاورمیانه با 128میلیارد تومان، سرمایه با 139میلیارد تومان و بانک صنعت ومعدن با 142میلیارد تومان به ترتیب کمترین هزینه اداری و عمومی را طی 6ماهه امسال داشته اند.

375میلیون تومان هزینه اداره یک ماه هر شعبه بانکی

از آنجایی که اندازه بانک ها و مقیاس عملکردی و تعداد شعب و نیز تعداد کارکنان بانک ها با هم برابر و هم اندازه نیست، در اینجا نیز به جای کل هزینه ها، برای مقایسه میزان هزینه اداری و عمومی بانک ها، از سرانه هزینه ماهانه به ازای هر شعبه استفاده نموده ایم. آنالیز ها نشان می دهد بین 23بانک مورد آنالیز، میانگین هزینه سرانه به ازای اداره هر شعبه بانکی حدود375میلیون تومان است. یعنی به طور متوسط هر شعبه بانکی درمجموع 375میلیون تومان هزینه اداری و پرسنلی دارد. بین بانک های مورد آنالیز، سرانه هزینه اداره هر شعبه بانک دولتی توسعه صادرات در سال گذشته حدود یک میلیارد و 618میلیون تومان بوده است. پس از این بانک، سرانه هزینه هر شعبه از بانک خصوصی خاورمیانه در نیمه اول امسال حدود یک میلیارد و 337میلیون تومان بوده و این میزان برای بانک سامان حدود 788میلیون تومان بوده است. پس از این سه بانک که به ترتیب بیشترین سرانه هزینه به ازای هر شعبه را دارند، سرانه هزینه ماهانه هر شعبه بانک ملت حدود 652میلیون تومان است. این میزان برای هر شعبه بانک تجارت حدود 548میلیون تومان، در بانک آینده حدود 461میلیون تومان، در بانک صنعت ومعدن 455میلیون تومان، در بانک کارآفرین 450میلیون تومان، در بانک رفاه 404 میلیون تومان و در بانک گردشگری نیز این مقدار به ازای هر شعبه ماهانه 403میلیون تومان است. برخلاف بانک های مذکور، سرانه هزینه اداره هر شعبه از بانک ایران زمین که کمترین مقدار هزینه کرد را دارد، ماهانه حدود 115میلیون تومان، پست بانک حدود 151میلیون تومان، بانک کشاورزی 152میلیون تومان (به قیمت سال 98)، بانک سرمایه 162میلیون تومان و بانک دولتی توسعه تعاون به قیمت سال گذشته حدود 168میلیون تومان بوده است.

سرانه هزینه برای هر کارمند بانکی هرماه 31 میلیون تومان

یکی دیگر از داده های جالب توجه در صورت های اقتصادی 23 بانک مورد آنالیز، مقایسه سرانه هزینه کرد ماهانه هر بانک برای کارکنان خود، اعم از هزینه های اداری و عمومی است. در این خصوص مقایسه داده ها نشان می دهد در 23 بانک مورد آنالیز، سرانه هزینه اداری و عمومی این بانک ها به ازای هر کارمند ماهانه 31 میلیون تومان است. بانک دولتی توسعه صادرات با سرانه 60 میلیون تومان در رتبه اول، بانک ملت با حدود 48 میلیون تومان در رتبه دوم، بانک تجارت با 46.6 میلیون تومان در رتبه سوم، بانک رفاه و سامان هرکدام با هزینه نزدیک به 43 میلیون تومان در رتبه های چهارم و پنجم قرار دارند. خاورمیانه با سرانه 41 میلیون تومان، گردشگری با سرانه نزدیک به 39 میلیون تومان، شهر با سرانه 33 میلیون تومان؛ سینا با سرانه نزدیک به 32 میلیون تومان، همگی بالاتر از میانگین کل بانک ها و در رتبه های 6 تا 9 قرار دارند.

بانک های ایران زمین، سرمایه و کشاورزی (سال 97)، رسالت و توسعه تعاون (98)، صنعت و معدن (98) و پست بانک و همچنین بانک دی کمترین هزینه به ازای هر کارمند را داشته اند که البته با توجه به اینکه آمارهای صورت اقتصادی بانک های دولتی مربوط به سال 97 و 98 است، با حذف این بانک ها، کمترین هزینه به ازای هر کارمند در ماه، مربوط به بانک های ایران زمین، سرمایه، رسالت و پست بانک می گردد. بر این اساس ایران زمین و سرمایه با سرانه کمتر از 18 میلیون تومان به ازای هر کارمند، دو بانک با کمترین هزینه اداری و عمومی هستند. پس از این بانک ها، رسالت با ماهانه 18.5 میلیون تومان به ازای هر کارمند و پست بانک نیز با 22 میلیون تومان بهترین عملکرد را دارند.

اخبار گروه سایر رسانه ها صرفا بازنشر اخبار سایت ها و خبرگزاری هاست و خبرنگاران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

بازگشت به صفحه رسانه ها

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 26 بهمن 1399 بروزرسانی: 26 بهمن 1399 گردآورنده: iranpixfa.ir شناسه مطلب: 1437

به "هزینه اداره شعب بانک ها، سالی 52 هزار میلیارد، 33 کارمند در یک شعبه!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "هزینه اداره شعب بانک ها، سالی 52 هزار میلیارد، 33 کارمند در یک شعبه!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید